?

Log in

Friends only Ik hoop dat je een bericht hier achter laat, als… - About daring to dream and mindscapes.... [entries|archive|friends|userinfo]
medelinael

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Sep. 29th, 2007|04:00 pm]
medelinael
[Current Mood |blankdoor omstandigheden]


Friends only
Ik hoop dat je een bericht hier achter laat, als je met me mee wil gaan.

LinkReply

Comments:
[User Picture]From: rattenvanger
2007-09-29 04:35 pm (UTC)
uiteraard
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: medelinael
2007-09-30 10:24 am (UTC)
Knuffel :D
Alsof ik jou zou kunnen missen.
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: godpipo
2007-09-29 06:23 pm (UTC)
Bericht natuurlijk!
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: medelinael
2007-09-30 10:23 am (UTC)
Jamaarrrrr....Jij was al binnen en ik kan jouw uiteenzettingen van het dagelijks leven ook niet missen hoor ;-)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: silent_water
2007-09-30 07:49 pm (UTC)
Dan hier een paar woordjes om te zeggen dat ik mee wil!
(Reply) (Thread)
From: (Anonymous)
2008-10-09 08:36 pm (UTC)

Een wondere wereld

Wie ben ik en waar kom ik vandaan?
Blijf ik hier of zal ik gaan?
Je kent me wel maar eigenlijk ook niet
Wat maakt het uit ik breng je geen verdriet.

In een virtuele wereld zal jij mij weer gaan zien
Je vraagt je af wie is het die dit schreef
Snel zul je mij ontmoeten, sneller dan je denkt misschien
En samen zullen wij dan lachen, want jij dacht dat het bij SL wel bleef!

(Reply) (Thread)
From: (Anonymous)
2008-10-30 12:56 pm (UTC)

Een kans

Een vage grens
een helder licht
Een dromend mens
was wèl gezwicht

Soms doe je iets
vaak laat je 't gaan
Waarom deed hij niets
en is nu zijn kans voorbijgegaan?
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: uk_noise
2008-11-10 04:29 pm (UTC)
dag kerrie
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: medelinael
2008-11-10 10:50 pm (UTC)
Heya :)

Hoe gaat het met jou?
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: uk_noise
2008-11-11 09:50 am (UTC)
prima, met jou?
ga je nog feesten af?
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: medelinael
2008-11-11 04:05 pm (UTC)
Nee tegenwoordig ben ik een beetje suf en saai omdat ik zo met werkuren zit te rommelen. Als ik binnenkort weer een beetje alles wat gestructureerder heb dan ga ik wel weer eens naar feesten :) Mis t wel.
(Reply) (Parent) (Thread)